Cennik
Badania dla kierowców

Badanie lekarskie przed kursem, lub przedłużające termin ważności prawa jazdy.

Niezależnie od ilości kategorii prawa jazdy, podczas jednego badania dla kierowców.

Kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T,

zawsze
200 zł.
Zaświadczenie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa200 zł.

 

Płatności tylko gotówką – lekarz nie posiada terminala płatniczego.

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014 (do pobrania tutaj) stawka za badania dla kierowców jest zryczałtowana i identyczna na terenie całego kraju.

Nie ma możliwości negocjacji tej kwoty, zabronione jest również prowadzenie przez lekarza akcji promocyjnych mających na celu jej obniżenie.

Ta sama cena obowiązuje w przypadku badań do PKK oraz przy odnowieniu uprawnień do kierowania pojazdami.


Cennik

Badania uczniów i studentów przed rozpoczęciem nauki

Badanie lekarskie studentów lub uczniów szkół ponadgimnazjalnych (wstępne/okresowe) wymagane w związku z rozpoczęciem nauki.

Badania wykonuje lekarz orzecznik medycyny pracy uprawniony przez wojewodę mazowieckiego.

100 zł.