Cennik
Badania dla kierowców

Niezależnie od ilości kategorii prawa jazdy, podczas jednego badania dla kierowców.

Kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T,

zawsze
200 zł.

Płatności tylko gotówką – lekarz nie posiada terminala płatniczego.

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014 (do pobrania tutaj) stawka za badania dla kierowców jest zryczałtowana i identyczna na terenie całego kraju.

Nie ma możliwości negocjacji tej kwoty, zabronione jest również prowadzenie przez lekarza akcji promocyjnych mających na celu jej obniżenie.

Ta sama cena obowiązuje w przypadku badań do PKK oraz przy odnowieniu uprawnień do kierowania pojazdami.