Prawo jazdy bez adresu zamieszkania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury od dnia 04.03.2019 wydawane prawo jazdy nie posiada wpisu z adresem zamieszkania. Obowiązuje nowy wzór prawa jazdy, jednak nie musimy wymieniać dokumentu.

Według nowych przepisów osoby które zmienią swoje miejsce zamieszkania nie mają obowiązku wymiany prawa jazdy, a tym samym ponoszenia dodatkowych kosztów nowego dokumentu 100,50 zł.

Zgodnie § 2 nowego rozporządzenia, prawa jazdy wydane przed dniem 04.03.2019 (czyli prawa jazdy posiadające wpis z adresem zamieszkania) zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu.

Policja podczas kontroli dokumentów ma małe możliwości sprawdzenia zgodności wpisu w prawie jazdy z obecnym miejscem zamieszkania, głównie opiera się na oświadczeniu osoby kontrolowanej.

Wzór prawa jazdy bez adresu zamieszkania.