Zgoda rodziców na badania lekarskie do prawa jazdy?

Czy nie mając 18 lat można zrobić badania na prawo jazdy bez rodzica?

Przepisy odnoszące się do badań lekarskich osób kierujących pojazdami, nie uwzględniają obowiązku obecności rodzica podczas badania małoletniego.

Wyjątkiem jest zapis art. 78 ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z którym, w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia i słuchacza, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 oświadczenie, w formie ankiety, dotyczące stanu zdrowia wypełnia rodzic w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. (zapis ten dotyczy uczniów którzy w programie kształcenia swojej szkoły mają zrobienie prawa jazdy).

Według przepisów takich jak np. art. 32 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

Zgodnie z przepisem art. 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

Powyższe przepisy nie precyzują czy zgoda przedstawiciela ustawowego ma być wyrażona osobiście, czy w formie pisemnego oświadczenia.

Praktyka prowadzenia badań na prawo jazdy małoletniego.

Małoletni który nie ukończył 16 lat, na badanie musi zgłosić się z opiekunem prawnym.

Natomiast osoba która ukończyła 16 lat. ale nie ukończyła 18-stu, może przyjść bez przedstawiciela ustawowego. Warunkiem jest posiadanie wyrażonej na piśmie zgody przeprowadzenia badań. Jeżeli lekarz nie ma wątpliwości, że osoba niepełnoletnia przyszła za aprobatą rodzica, może przeprowadzić badanie do prawa jazdy bez jego obecności.

W przypadku braku rodzica na badaniu, należy w domu wydrukować i wypełnić poniższe oświadczenie o stanie zdrowia małoletniego, które podpisuje opiekun prawny.

Osoba małoletnia na badanie musi zabrać dokument tożsamości z numerem pesel – dowód osobisty, paszport, karta pobytu, legitymacja szkolna. Sprawdź również jak wygląda przebieg badania lekarskiego na prawo jazdy.

Ponadto zabrać okulary lub soczewki, jeżeli są używane przez badanego. Osoby leczące się na cukrzycę lub padaczkę, muszą wcześniej udać się do lekarza diabetologaneurologa w celu uzyskania karty konsultacyjnej.

Pamiętaj również że:

Minimalny wiek do wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę a tym samym rozpoczęcie szkolenia dla kat. B prawa jazdy, wynosi 17 lat i 9 miesięcy.

Natomiast badania do prawa jazdy można zrobić wcześniej. Nie musisz martwić się przedawnieniem, gdyż otrzymane orzeczenie można dostarczyć do urzędu przez okres na jaki zostało wydane, czyli od roku do 15 lat.

Jeżeli nie masz skończonych 18 lat, na badanie lekarskie możesz przyjść bez rodzica, ale do urzędu po numer PKK trzeba iść z opiekunem prawnym, który w obecności urzędnika wyrazi zgodę na udział w kursie prawa jazdy – wzór zgody rodzica na udział w kursie prawa jazdy. Nie zapomnij zabrać zdjęcia. W urzędzie trzeba złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, możesz go wydrukować i wypełnić w domu lub dostaniesz w urzędzie.

Warto pamiętać, że robiąc badania tylko na kat B prawa jazdy, otrzymujesz orzeczenie w którym zaznaczona jest cała grupa kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T. Gdybyś w przyszłości postanowił/a zrobić kolejną kategorię prawa jazdy z podanej grupy, nie musisz ponownie robić badań lekarskich. Wystarczy pójść do urzędu i na podstawie wcześniej złożonego orzeczenia wyrobić PKK do nowej kategorii.

Epidemia koronawirusa – co z prawem jazdy, które traci ważność?

Koronawirus namieszał sporo praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. W czasie trwania epidemii większość urzędów i instytucji pracuje na zwolnionych obrotach. W wielu branżach praca jest w ogóle niemożliwa lub realizowana w ramach home office. Nie pracuje wielu urzędników, a także lekarzy, w tym lekarzy orzeczników, którzy zajmują się badaniami dla kierowców. Problemy mają więc osoby, których czasowe prawo jazdy właśnie straciło ważność lub stanie się to w najbliższym czasie. Co mają zrobić kierowcy, których dokumenty są nieważne, a wykonanie badań lekarskich jest ze względu na epidemię niemożliwe?

Wielu kierowców ma prawo jazdy wydane jedynie czasowo. Jest to związane z badaniami lekarskimi i zaświadczeniem od lekarza orzecznika, które zostało wydane na określony czas – zwykle na kilka lat. Takie rozwiązania stosowane są między innymi w przypadku kierowców z wadami wzroku (na przykład z daltonizmem), chorobami serca czy innymi przewlekłymi chorobami, których przebieg może być nieprzewidziany i gwałtowny. Osoby, których stan zdrowia nie jest do końca pewny, często mają wydawane prawo jazdy czasowe. Po upływie terminu jego ważności, ich obowiązkiem jest powtórzenie badań lekarskich. Chodzi o to, by kierowcy z wadami wzroku czy innymi chorobami byli raz na jakiś czas kontrolowani i by nie poruszali się po drogach w sytuacji, gdy stan ich zdrowia na to nie pozwala.

Co z badaniami, gdy orzecznicy nie pracują?

Wykonanie badań lekarskich w normalnej sytuacji nie jest żadnym problemem – można je wykonać u każdego lekarza orzecznika, który jest wpisany na listę konkretnego wojewody. Niestety, w obecnej sytuacji epidemiologicznej, gdy nasze życie społeczne i gospodarcze jest mocno ograniczone, wykonanie badań lekarskich jest praktycznie niemożliwe. Wiele przychodni lekarskich nie pracuje lub przerzuciło się na teleporady, inni lekarze zdecydowali się na przesuwanie terminów przyjmowania pacjentów. Przychodnie lekarzy orzeczników nie pracują wcale – badania dla kierowców nie są bowiem żadnymi niezbędnymi świadczeniami medycznymi, których brak jest zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia.

Orzecznicy zamknęli więc swoje gabinety, a kierowcy, którym kończy się prawo jazdy, zaczęli gorączkowo szukać otwartych gabinetów lekarskich. Niestety, znalezienie przyjmującego obecnie lekarza orzecznika graniczy z cudem. W przypadku mieszkańców mniejszych miast jest to wręcz niemożliwe. Krótko mówiąc – kierowcy, którym termin ważności prawa jazdy właśnie upłynął lub niedługo się skończy, nie mają gdzie wykonać badań. I wszystko wskazuje na to, że problem ten będzie utrzymywał się jeszcze przez wiele tygodni lub nawet miesięcy. Nikt nie wie, kiedy przychodnie, urzędy i instytucje powrócą do normalnego, codziennego funkcjonowania.

Ustawodawca pomyślał o takich przypadkach

Okazuje się jednak, że w obecnej sytuacji wykonanie badań wcale nie jest konieczne. Kierowcy, których prawo jazdy wygasło, bez problemu mogą składać wnioski do odpowiednich urzędów miasta czy starostw powiatowych wnioski o wydanie nowych dokumentów. Przyjęta niedawno specustawa dotycząca koronawirusa przewiduje bowiem, że wszystkie badania lekarskie czy orzeczenia psychologiczne, których termin ważności upłynął po 7 marca 2020 roku zachowują ważność na cały czas trwania epidemii. Co więcej – po terminie, w którym stan epidemii zostanie zniesiony, kierowcy będą mieli jeszcze 60 dni na załatwienie badań lekarskich i dopełnienie wszystkich formalności. Wnioski o wydanie nowego prawa jazdy można bez problemu składać bez wychodzenia z domu – większość urzędów przerzuciła się bowiem na pracę zdalną. Można więc wszystkie formalności załatwić z poziomu własnego fotela.

Przepisy dotyczą też kierowców zawodowych

Przepisy nowej specustawy dotyczą nie tylko kierowców, którzy posiadają czasowe prawa jazdy, ale również kierowców zawodowych, którzy realizują transport na podstawie przepisów o transporcie drogowym. Nowe przepisy zawiesiły obowiązek wykonywania badań lekarskich, które stwierdzają brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy. Zawodowi kierowcy również mogą więc jeździć i wykonywać swoje codzienne obowiązki, a wszystkie ich orzeczenia i zaświadczenia lekarskie zachowują ważność aż do końca epidemii i jeszcze przez 60 dni po jej zniesieniu.

O badaniach warto pamiętać

Kierowcy, których prawo jazdy traci ważność, mogą ubiegać się o nowy dokument bez nowych badań lekarskich. Warto jednak zanotować w pamięci, że ich nowe praco jazdy będzie wydane jedynie terminowo. Po zakończeniu stanu epidemii będą musieli wykonać zaległe badania. Choć według przyjętej specustawy będzie na to aż 60 dni, o badaniach warto pomyśleć najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. Gdy sytuacja związana ze stanem epidemii się unormuje i nasze życie wróci do normy, lekarze orzecznicy zapewne będą mocno oblegani. Wykonanie badań dla kierowców warto więc wpisać na listę obowiązkowych rzeczy do wykonania w momencie, gdy tylko stan epidemii zostanie zniesiony.

Każdy kandydat na kierowcę musi się przebadać

Aby zostać kierowcą i móc samodzielnie poruszać się po drogach, nie wystarczy nauczyć się jeździć niczym mistrz kierownicy. Dobry kierowca to zdrowy kierowca, dlatego przed zapisaniem się na kurs prawa jazdy każdy kandydat na kierowcę musi zrobić badania lekarskie i uzyskać odpowiednie zaświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań.

Badania do numeru PKK

Osoby, które chcą zrobić prawo jazdy, muszą najpierw znaleźć dobra i sprawdzoną szkołę, która kształci na wysokim poziomie i może pochwalić się dużą skutecznością. Ale to nie wszystko. Przed zapisaniem się na kurs konieczne jest wyrobienie PKK, czyli profilu kandydata na kierowcę, który załatwia się w wydziale komunikacji urzędu miasta. Do wyrobienia PKK konieczne jest posiadanie zaświadczenia od lekarza, które potwierdza, że dana osoba może zostać kierowcą. Badanie lekarskie wymagane jest nie tylko w przypadku przyszłych kierowców, ale również tych, których prawo jazdy jest czasowe i muszą je co jakiś czas odnawiać.

Gdzie zrobić badania lekarskie do PKK?

Badania lekarskie dla kierowców można wykonać w wielu miejscach. Trzeba jednak pamiętać, aby zaświadczenie było wystawione przez lekarza, który ma do tego uprawnienia. Nie każdy lekarz może bowiem wystawić zaświadczenie, które będzie honorowane przy wyrabianiu PKK. Badania można wykonać w przychodniach medycyny pracy, przychodniach rodzinnych, bądź nawet w prywatnych gabinetach lekarskich w których co jakiś czas przyjmuje lekarz orzecznik. Jest tez wiele przychodni, które specjalizują się w badaniach kandydatów na kierowców. Ich dużą zaletą są krótkie terminy oczekiwania na badanie. W przychodni https://www.badania-kierowcow.warszawa.pl/ lekarze przyjmują codziennie, można więc praktycznie z marszu umówić się na wizytę i w ciągu kilku dni uzyskać potrzebne zaświadczenie.

Ile kosztuje badanie na kierowcę?

Badanie dla przyszłych kierowców jest dosyć sporym wydatkiem, który podwyższa koszt zdobycia wymarzonego prawa jazdy. Obecnie cena zaświadczenia jest stała i niezmienna, bo odgórnie narzucona przez konkretne przepisy. Badanie kosztuje 200 zł bez względu na to, w jakiej przychodni czy u jakiego lekarza je wykonamy. Czasem na lokalnych forach internetowych można znaleźć pytania od osób, które szukają tańszej możliwości badań. Niestety, nie da się znaleźć takiej opcji, gdyż lekarze mają sztywno ustalony cennik. W niektórych szkołach nauki jazdy można natomiast znaleźć ofertę kursów, w których cenę wliczone są również badania. To dobre rozwiązanie nie tylko ze względów finansowych, ale również dlatego, że przyszły kierowca nie musi na własną rękę szukać lekarza – najczęściej do konkretnej przychodni zostanie skierowany przez szkołę nauki jazdy.

Czy trzeba przygotować się do wizyty?

Do badania lekarskiego dla przyszłych kierowców nie trzeba w żaden sposób się przygotowywać, gdyż są one nieinwazyjne. Lekarz sprawdza jedynie podstawowe parametry, a stan zdrowia ocenia na podstawie przede wszystkim wywiadu z przyszłym kierowcą. Warto jednak na badanie przyjść wypoczętym i być w dobrej kondycji. Do lekarza koniecznie trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty oraz stare prawo jazdy, jeśli kierowca potrzebuje jedynie przedłużyć stary dokument. Osoby, które na coś chorują, powinny wziąć ze sobą także dokumenty medyczne, zaświadczenia czy wypisy ze szpitali. Dzięki temu lekarz, który będzie je badał, będzie miał kompleksową wiedzę na temat stanu ich zdrowia.

Co sprawdza lekarz podczas badania?

Badanie lekarskie dla kierowców sprawdza przede wszystkim te parametry, które są niezbędne do bezpiecznego poruszania się po drogach. Kandydaci mają więc sprawdzany wzrok i słuch, a także zmysł równowagi. W przypadku badania słuchu można mieć na sobie aparat słuchowy, a osoby z wadą wzroku mogą mieć założone okulary korekcyjne lub soczewki. Jeśli wada wzroku czy słuchu jest odpowiednio korygowana, nie ma żadnych przeciwwskazań do poruszania się po drogach. Przed badaniem na kierowców często stresują się daltoniści, czyli osoby, które mają problemy z rozróżnianiem kolorów. Daltonizm nie jest jednak zazwyczaj przeciwwskazaniem do uzyskania prawa jazdy kategorii B. Test ISHIHARY. Problemy mogą pojawiać się dopiero w przypadku wyższych kategorii. Lekarz orzecznik najczęściej wpisze odpowiedni kod do zaświadczenia, ale je wystawi.

Ogólna kondycja i zdrowie kandydata na kierowcę

W czasie badania na prawo lekarz sprawdza też ogólny stan zdrowia kandydata. Mierzy poziom ciśnienia krwi, osłuchuje serce. Przeprowadza też szczegółowy wywiad na temat stanu zdrowia. Osoby, które chorują na przewlekłe choroby powinny więc mieć przy sobie swoją dokumentację medyczną czy zaświadczenia od lekarzy prowadzących. Mogą być potrzebne w przypadku osób z chorobami serca czy cierpiących na cukrzycę. Są to bowiem dolegliwości, które nieodpowiednio leczone mogą powodować, że poruszanie się samochodem nie będzie w pełni bezpieczne. Natomiast właściwie lekowo opanowana cukrzyca lub dolegliwości sercowe nie powinny zamykać drogi do uzyskania prawa jazdy. Może się jednak okazać, że zostanie ono wydane nie na czas nieokreślony, tylko na kilka lat. Wtedy po upłynięciu terminu ważności trzeba będzie badania powtórzyć.

Kto nie dostanie zaświadczenia?

Istnieje kilka przeciwwskazań, które wykluczają kandydata z dalszych starań o prawo jazdy. Spośród chorób najczęściej przyczyną odmowy wystawienia zaświadczenia jest zaawansowana epilepsja i ataki występujące kilka razy dziennie. Osoba, która nie do końca panuje nad swoim ciałem, stanowi bowiem za kółkiem zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla innych. Podobnie jest w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków czy środków odurzających. W teorii takie osoby nie powinny nigdy zostać kierowcami, w praktyce jednak podczas wizyty lekarskiej, która trwa maksymalnie pół godziny, lekarz nie zawsze jest w stanie stwierdzić u kandydata problem z alkoholem czy innymi substancjami.

Przeciwwskazaniem do zdobycia prawa jazdy może być również przyjmowanie na stałe niektórych grup leków, które osłabiają koncentrację czy koordynacje ruchową i powodują, że nie do końca jesteśmy w stanie kontrolować nasze reakcje czy zachowanie.

W przypadku stwierdzenia podczas badania przeciwwskazań do kierowania pojazdem lekarz orzecznik jest zobowiązany przekazać tę informację właściwym organom.

Badania kierowców – ile są ważne?

prawo jazdy

Kandydaci na kierowców muszą przejść badania lekarskie. Jaka jest ich ważność? Czy kierowcy mogą  liczyć na bezterminowe orzeczenie lekarskie? Jak stan zdrowia wpływa na ważność badań kierowców?

Od czego zależy ważność badań lekarskich?

Ważność badań lekarskich kierowców jest uzależniona od kilku czynników. Mowa m.in. o:

  • kategorii prawa jazdy – inaczej traktowani są zawodowi kierowcy, a inaczej osoby posiadające prawo jazdy kategorii A czy B,
  • stanu zdrowia kierowcy
    • w zależności od stanu zdrowia termin ważności orzeczenia wydawany jest na okres od roku do 15 lat. Na górną granicę mogą liczyć osoby z doskonałym stanem zdrowia, inne osoby odpowiednio mniej.
    • przykładowo wobec osoby leczonej farmakologicznie z powodu cukrzycy, która stara się o prawo jazdy kategorii  AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, ale okres między badaniami nie może przekroczyć 5 lat,
  • wieku – seniorzy, u których rozpoznano np. jedną z chorób oczu i w związku z tym korzystają z okularów, muszą spodziewać się, że będą przechodzić badania lekarskie częściej niż raz na 15 lat.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o częstotliwości przeprowadzania badaniach lekarskich u osób, u których rozpoznano cukrzycę lub padaczkę, zapoznaj się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Jesteś kandydatem na prawo jazdy? Sprawdź, ile kosztują badania lekarskie. Z naszego poradnika dowiesz się również, jak przebiegają badania lekarskie i jak się właściwie do nich przygotować.

Ile są ważne badania lekarskie?

W przypadku kierowców posiadających prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T prawo jazdy jest wydane maksymalnie na 15 lat. Okres ten może być jednak krótszy z uwagi na stan zdrowia.

Aktualne przepisy zawarte w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami nie przewidują wydania prawa jazdy bezterminowego.

Ile jest czasu na dostarczenie orzeczenia do wydziału Komunikacji?

Od 05.01.2011 roku czyli wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, wystawione przez lekarza orzeczenie jest ważne przez okres na jaki zostało wydane:

  • Dlatego nie zgłoszenie się do urzędu zaraz po badaniu nie powoduje utraty jego ważności. Jeżeli zrobimy to np. za rok orzeczenie będzie nadal ważne.
  • Jeżeli wykonałeś/aś badania na jedną z tych kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T i w czasie na jaki wydane było orzeczenie chcesz zrobić kolejną, Twoje orzeczenie jest ważne i nie musisz ponawiać badań.