Zgoda rodziców na badania lekarskie do prawa jazdy?

Czy nie mając 18 lat można zrobić badania na prawo jazdy bez rodzica?

Przepisy odnoszące się do badań lekarskich osób kierujących pojazdami, nie uwzględniają obowiązku obecności rodzica podczas badania małoletniego.

Wyjątkiem jest zapis art. 78 ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z którym, w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia i słuchacza, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 oświadczenie, w formie ankiety, dotyczące stanu zdrowia wypełnia rodzic w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. (zapis ten dotyczy uczniów którzy w programie kształcenia swojej szkoły mają zrobienie prawa jazdy).

Według przepisów takich jak np. art. 32 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

Zgodnie z przepisem art. 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

Powyższe przepisy nie precyzują czy zgoda przedstawiciela ustawowego ma być wyrażona osobiście, czy w formie pisemnego oświadczenia.

Praktyka prowadzenia badań na prawo jazdy małoletniego.

Małoletni który nie ukończył 16 lat, na badanie musi zgłosić się z opiekunem prawnym.

Natomiast osoba która ukończyła 16 lat. ale nie ukończyła 18-stu, może przyjść bez przedstawiciela ustawowego. Warunkiem jest posiadanie wyrażonej na piśmie zgody przeprowadzenia badań. Jeżeli lekarz nie ma wątpliwości, że osoba niepełnoletnia przyszła za aprobatą rodzica, może przeprowadzić badanie do prawa jazdy bez jego obecności.

W przypadku braku rodzica na badaniu, należy w domu wydrukować i wypełnić poniższe oświadczenie o stanie zdrowia małoletniego, które podpisuje opiekun prawny.

Osoba małoletnia na badanie musi zabrać dokument tożsamości z numerem pesel – dowód osobisty, paszport, karta pobytu, legitymacja szkolna. Sprawdź również jak wygląda przebieg badania lekarskiego na prawo jazdy.

Ponadto zabrać okulary lub soczewki, jeżeli są używane przez badanego. Osoby leczące się na cukrzycę lub padaczkę, muszą wcześniej udać się do lekarza diabetologaneurologa w celu uzyskania karty konsultacyjnej.

Pamiętaj również że:

Minimalny wiek do wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę a tym samym rozpoczęcie szkolenia dla kat. B prawa jazdy, wynosi 17 lat i 9 miesięcy.

Natomiast badania do prawa jazdy można zrobić wcześniej. Nie musisz martwić się przedawnieniem, gdyż otrzymane orzeczenie można dostarczyć do urzędu przez okres na jaki zostało wydane, czyli od roku do 15 lat.

Jeżeli nie masz skończonych 18 lat, na badanie lekarskie możesz przyjść bez rodzica, ale do urzędu po numer PKK trzeba iść z opiekunem prawnym, który w obecności urzędnika wyrazi zgodę na udział w kursie prawa jazdy – wzór zgody rodzica na udział w kursie prawa jazdy. Nie zapomnij zabrać zdjęcia. W urzędzie trzeba złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, możesz go wydrukować i wypełnić w domu lub dostaniesz w urzędzie.

Warto pamiętać, że robiąc badania tylko na kat B prawa jazdy, otrzymujesz orzeczenie w którym zaznaczona jest cała grupa kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T. Gdybyś w przyszłości postanowił/a zrobić kolejną kategorię prawa jazdy z podanej grupy, nie musisz ponownie robić badań lekarskich. Wystarczy pójść do urzędu i na podstawie wcześniej złożonego orzeczenia wyrobić PKK do nowej kategorii.

Cena badania lekarskiego kierowców – ile kosztuje badanie lekarskie?

Ręce kierowcy na kierownicy

Na badania lekarskie musi zgłosić się zarówno kandydat na kierowcę, jak i osoba, która chce przedłużyć termin ważności prawa jazdy. Takie badania są odpłatne. Ile kosztują? Czy stawka jest taka sama w całym kraju? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Koszt badania lekarskiego

Jeżeli chcesz uzyskać prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T lub odnawiasz uprawnienia do kierowania, cena badania lekarskiego wynosi 200 zł.

Cenę badania lekarskiego nie ustalają lekarze orzecznicy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań kierowców. Aktualny cennik za badania został ustalony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Cena badania kierowców – czy mogę liczyć na rabat?

Być może zastanawiasz się, czy ceny badań lekarskich dla kierowców są takie same w całym kraju. Ponieważ cena została ustalona rozporządzeniem właściwego ministra, obowiązuje wszystkich lekarzy orzeczników badających kandydatów na kierowców. Nie możesz zatem liczyć na żadne promocje czy rabaty. Niezależnie od tego, z oferty którego lekarza orzecznika skorzystasz, zapłacisz zawsze taką samą kwotę za badania – 200 zł.

Chcesz zapisać się na prawo jazdy? Zanim to zrobisz, sprawdź, jak przebiegają badania na prawo jazdy – wbrew powszechnym opiniom, lekarz orzecznik nie bada wyłącznie wzroku. Badania kierowców są bardziej kompleksowe, a ich celem jest sprawdzenie, czy kandydat jest zdolny do kierowania pojazdami.

Badania lekarskie kierowców a refundacja z  NFZ

Czy cenę badań lekarskich dla kierowców można obniżyć, korzystając np. z refundacji NFZ? W przypadku kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T nie jest to możliwe. Badania lekarskie kierowców nie są usługami medycznymi w zakresie ochrony zdrowia. Przeprowadzają je przeszkoleni lekarze, którzy posiadają uprawnienia do badania kierowców.

Badania kierowców nie są refundowane, co oznacza, że każdy kandydat na prawo jazdy musi w budżecie wygospodarować wspomniane 200 zł na badanie lekarskie.

Czy będą zmiany ceny badania na prawo jazdy?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców.

Według nowego rozporządzenia cena za to badanie nie ma być ograniczona kwotą 200 zł. Przy kat C i D prawa jazdy bardzo często kwota ta nie pokrywała faktycznych kosztów badań dodatkowych (okulista, laryngolog, neurolog).

Czyli lekarze będą mogli ustalać indywidualnie stawkę bez ograniczenia jej górnej granicy.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Prawo jazdy bez adresu zamieszkania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury od dnia 04.03.2019 wydawane prawo jazdy nie posiada wpisu z adresem zamieszkania. Obowiązuje nowy wzór prawa jazdy, jednak nie musimy wymieniać dokumentu.

Według nowych przepisów osoby które zmienią swoje miejsce zamieszkania nie mają obowiązku wymiany prawa jazdy, a tym samym ponoszenia dodatkowych kosztów nowego dokumentu 100,50 zł.

Zgodnie § 2 nowego rozporządzenia, prawa jazdy wydane przed dniem 04.03.2019 (czyli prawa jazdy posiadające wpis z adresem zamieszkania) zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu.

Policja podczas kontroli dokumentów ma małe możliwości sprawdzenia zgodności wpisu w prawie jazdy z obecnym miejscem zamieszkania, głównie opiera się na oświadczeniu osoby kontrolowanej.

Wzór prawa jazdy bez adresu zamieszkania.