Cennik

Badania dla kierowców

Badanie lekarskie przed kursem, lub przedłużające termin ważności prawa jazdy.

Niezależnie od ilości kategorii prawa jazdy, podczas jednego badania dla kierowców. Kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T,
zawsze
200 zł.

Badania uczniów i studentów

Badania uczniów i studentów, do szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych, na podstawie skierowania przez daną placówkę (nie dotyczy skierowania na badania kierowców)

zawsze 100 zł.

Płatności tylko gotówką – lekarz nie posiada terminala płatniczego.

Ta sama cena obowiązuje w przypadku badań do PKK oraz przy odnowieniu uprawnień do kierowania pojazdami więcej informacji tutaj CENA BADANIA KIEROWCÓW