Jak zapisać się na prawo jazdy – krok po kroku.

Zgodnie z  Ustawą o kierujących pojazdami od 19.01.2013 w celu zapisania się na kurs prawa jazdy:

 1. W pierwszej kolejności musisz zacząć od zrobienia badań lekarskich o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
  • Badania kierowców może wykonać jedynie lekarz orzecznik uprawniony przez wojewodę do prowadzenia lekarskich badań kierowców. Badania zrobione u innego lekarza np. rodzinnego czy okulistę bez stosownych uprawnień, nie będą honorowane w urzędzie.
  • W przypadku kategorii tzw. amatorskich AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, z reguły nie wymaga się badań dodatkowych wykonywanych przez lekarzy specjalistów np. okulisty, neurologa, diabetologa, czy badania glukozy we krwi. Wystarczy jedna wizyta u lekarza orzecznika, który sam zbada wzrok, słuch, równowagę, ciśnienie krwi, osłucha badanego. Przebieg badania tutaj.
  • Osoby niepełnoletnie do urzędu po numer PKK muszą pójść z opiekunem prawnym, który w obecności urzędnika wyrazi zgodę na udział w kursie prawa jazdy.
 2. Z uzyskanym od lekarza orzeczeniem i jednym zdjęciem do prawa jazdy (osoba fotografowana powinna patrzeć przed siebie na wprost, zrobione maksymalnie 6 miesięcy wcześniej), zgłaszasz się do wydziału komunikacji po numer PKK.
 3. Profil Kandydata na Kierowcę (tzw. nr PKK) najszybciej wyrobisz w wydziale komunikacji względem miejsca zameldowania z reguły od ręki (jednak urząd ma na to 2 dni). Możesz też zgłosić się do urzędu względem miejsca zamieszkania, ale wtedy procedura może trwać nieco dłużej z uwagi na przesyłanie dokumentów między urzędami. W takim przypadku urzędnicy mogą zażądać potwierdzenia zamieszkiwania pod wskazanym adresem – umowa najmu mieszkania (czasem żądają osobistego potwierdzenia przez właściciela wynajmowanego mieszkania, stosunek pracy, nauki).
 4. W urzędzie wypełnisz wniosek o wydanie prawa jazdy:
 5. Osoby niepełnoletnie po numer PKK muszą iść z rodzicem, mogą go uzyskać maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku dla danej kategorii prawa jazdy. W przypadku kategorii B jest to 17 lat i 9 miesięcy.
 6. Możesz wybrać czy chcesz uczestniczyć w kursie stacjonarnym i chodzić na wykłady z prawa jazdy, czy szkolić się samodzielnie w formie e-learningu lub po prostu czytając przepisy i rozwiązując testy.
 7. Jeżeli wybierzesz kurs z wykładami, to PKK musisz dostarczyć do ośrodka szkolenia kierowców przed pierwszymi zajęciami teoretycznymi. W innym przypadku szkoła jazdy nie przyjmie Cię na najbliższy kurs.
 8. Jeżeli zamierzasz samodzielnie przygotować się do testów, to najpierw wyrabiasz PKK i we własnym zakresie uczysz się teorii, zapisujesz się na państwowy egzamin teoretyczny np. przez system info-car.pl, a po jego zdaniu zgłaszasz się do swojego ośrodka szkolenia kierowców na 4 godziny pierwszej pomocy i 30 godzin jazd.