Jak zapisać się na prawo jazdy – krok po kroku.

Zgodnie z  Ustawą o kierujących pojazdami od 19.01.2013 w celu zapisania się na kurs prawa jazdy:

 1. W pierwszej kolejności musisz zacząć od zrobienia badań lekarskich o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
  • Badania kierowców może wykonać jedynie lekarz orzecznik uprawniony przez wojewodę do prowadzenia lekarskich badań kierowców. Badania zrobione u innego lekarza np. rodzinnego czy okulistę bez stosownych uprawnień, nie będą honorowane w urzędzie.
  • W przypadku kategorii tzw. amatorskich AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, z reguły nie wymaga się badań dodatkowych wykonywanych przez lekarzy specjalistów np. okulisty, neurologa, diabetologa, czy badania glukozy we krwi. Wystarczy jedna wizyta u lekarza orzecznika, który sam zbada wzrok, słuch, równowagę, ciśnienie krwi, osłucha badanego itd przebieg badania tutaj.
  • Osoby niepełnoletnie badania mogą przejść bez rodzica, natomiast do urzędu po numer PKK muszą pójść z opiekunem prawnym, który wyrazi zgodę na udział w kursie prawa jazdy.
 2. Następnie z uzyskanym orzeczeniem i jednym aktualnym zdjęciem do prawa jazdy (osoba fotografowana powinna patrzeć przed siebie na wprost), zgłaszasz się do wydziału komunikacji po numer PKK.
 3. Profil Kandydata na Kierowcę (tzw. nr PKK) najszybciej wyrobisz w wydziale komunikacji względem miejsca zameldowania z reguły od ręki (jednak urząd ma na to 2 dni). Możesz też zgłosić się do urzędu względem miejsca zamieszkania, ale wtedy procedura może trwać nieco dłużej z uwagi na przesyłanie dokumentów między urzędami. W takim przypadku urzędnicy mogą zażądać potwierdzenia zamieszkiwania pod wskazanym adresem (umowa najmu mieszkania, stosunek pracy itp).
 4. W urzędzie wypełnisz wniosek o wydanie prawa jazdy:
 5. Osoby niepełnoletnie numer PKK, mogą uzyskać maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku dla danej kategorii prawa jazdy. W przypadku kategorii B jest to 17 lat i 9 miesięcy.
 6. Możesz wybrać czy chcesz uczestniczyć w kursie stacjonarnym i chodzić na wykłady z prawa jazdy, czy szkolić się samodzielnie w formie e-e-learningu lub po prostu czytając przepisy i rozwiązując testy.
 7. Jeżeli wybierzesz kurs z wykładami, to PKK musisz dostarczyć do ośrodka szkolenia kierowców przed pierwszymi zajęciami teoretycznymi. W innym przypadku szkoła jazdy nie przyjmie Cię na najbliższy kurs.
 8. Jeżeli zamierzasz samodzielnie przygotować się do testów, to najpierw wyrabiasz PKK i we własnym zakresie uczysz się teorii, zapisujesz się na państwowy egzamin teoretyczny np. przez system info-car.pl, a po jego zdaniu zgłaszasz się do swojego ośrodka szkolenia kierowców na 4 godziny pierwszej pomocy i 30 godzin jazd.