Kody i subkody ograniczeń

KODY i SUBKODY OGRANICZEŃ W PRAWIE JAZDY

Wykonując badania lekarskie dla kierowców warto zwrócić uwagę na znaczenie kodów i subkodów wprowadzających ograniczenia w korzystaniu z uprawnień prawa jazdy.

 1. 01 – wymagana korekta lub ochrona wzroku:
  • 01.01 – okulary,
  • 01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),
  • 01.05 – przepaska na oko,
  • 01,06 – okulary lub soczewki kontaktowe,
  • 01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku;
 2. 02 – wymagana korekta słuchu lub wspomaganie komunikacji;
 3. 03 – wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:
  • 03.01 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,
  • 03.02 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;
 4. 10 – wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:
  • 10.02 – bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A),
  • 10.04 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów;
 5. 15 – wymagana modyfikacja sprzęgła:
  • 15.01 – zmodyfikowany pedał sprzęgła,
  • 15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie,
  • 15.03 – sprzęgło automatyczne,
  • 15.04 – składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;
 6. 20 – wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:
  • 20.01 – zmodyfikowany pedał hamulca,
  • 20.03 – pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,
  • 20.04 – pedał hamulca pod całą stopę,
  • 20.05 – wychylny pedał hamulca,
  • 20.06 – ręcznie sterowany hamulec roboczy,
  • 20.07 – możliwość efektywnego użycia pedału hamulca z określoną siłą … N (np. 20.07 (300N)),
  • 20.09 – zmodyfikowany hamulec postojowy,
  • 20.12 – składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,
  • 20.13 – hamulec obsługiwany kolanem,
  • 20.14 – elektrycznie sterowany hamulec roboczy;
 7. 25 – wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:
  • 25.01 – zmodyfikowany pedał przyspieszenia,
  • 25.03 – wychylny pedał przyspieszenia,
  • 25.04 – przyspieszenie sterowane ręcznie,
  • 25.05 – przyspieszenie sterowane kolanem,
  • 25.06 – serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),
  • 25.08 – pedał przyspieszenia po lewej stronie,
  • 25.09 – składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;
 8. 31 – wymagane modyfikacje pedałów:
  • 31.01 – pedały równoległe,
  • 31.02 – pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,
  • 31.03 – składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,
  • 31.04 – wypiętrzona podłoga;
 9. 32 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:
  • 32.01 – obsługa układów przyspieszenia i hamowania jedną ręką,
  • 32.02 – obsługa układów przyspieszenia i hamowania z użyciem zewnętrznego wspomagania;
 10. 33 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania, przyspieszenia i kierowania:
  • 33.01 – obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania jedną ręką,
  • 33.02 – obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania dwoma rękami;
  • 35 – wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):
  • 35.02 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),
  • 35.03 – urządzenia sterowania obsługiwane lewą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów,
  • 35.04 – urządzenia sterowania obsługiwane prawą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów,
  • 35.05 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia;
 11. 40 – wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:
  • 40.01 – zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,
  • 40.05 – zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),
  • 40.06 – wychylne koło kierownicy,
  • 40.09 – kierowanie nożne,
  • 40.11 – gałka na kierownicy,
  • 40.14 – alternatywny układ kierowania obsługiwany jedną ręką (ramieniem),
  • 40.15 – alternatywny układ kierowania obsługiwany rękoma (ramionami);
 12. 42 – wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek) lub urządzeń widzenia wstecznego:
  • 42.01 – zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe albo zmodyfikowane urządzenie widzenia wstecznego,
  • 42.03 – dodatkowe wewnętrzne lusterko lub inne urządzenie, pozwalające na obserwację ruchu,
  • 42.05 – lusterko lub inne urządzenie do obserwacji martwych pól;
 13. 43 – wymagane modyfikacje fotela kierowcy:
  • 43.01 – fotel kierowcy podwyższony dla dobrej wysokości obserwacyjnej, w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,
  • 43.02 – fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,
  • 43.03 – fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,
  • 43.04 – fotel kierowcy z podłokietnikiem,
  • 43.06 – zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,
  • 43.07 – pas bezpieczeństwa szelkowy;
 14. 44 – wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów):
  • 44.01 – hamulec z pojedynczym sterowaniem,
  • 44.02 – zmodyfikowany hamulec ręczny,
  • 44.03 – zmodyfikowany hamulec nożny,
  • 44.04 – zmodyfikowana rączka przyspieszenia,
  • 44.08 – wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej i zachowanie równowagi motocykla podczas zatrzymania i postoju,
  • 44.09 – maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca ręcznego …. N (np. 44.09 (140N)),
  • 44.10 – maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca nożnego …. N (np. 44.10 (240N)),
  • 44.11 – zmodyfikowany podnóżek,
  • 44.12 – zmodyfikowany uchwyt kierownicy;
 15. 45 – wyłącznie motocykle z wózkiem bocznym;
 16. 46 – wyłącznie pojazdy trójkołowe;
 17. 47 – ograniczenie do pojazdów mających więcej niż dwa koła, które nie wymagają utrzymywania równowagi przez kierowcę w czasie uruchamiania, zatrzymywania i postoju;
 18. 50 – dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN);
 19. 61 – jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu);
 20. 62 – jazda tylko w promieniu … km od miejsca zamieszkania posiadacza prawa jazdy albo w obrębie miasta/regionu (np. 62.nazwa miasta/regionu albo 62. ……. km);
 21. 63 – jazda bez pasażerów;
 22. 64 – jazda z prędkością nie większą niż ……… km/h;
 23. 65 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy co najmniej tej samej kategorii;
 24. 66 – bez prawa ciągnięcia przyczepy;
 25. 67 – bez prawa jazdy po autostradach;
 26. 68 – zakaz spożywania alkoholu;
 27. 69 – jazda tylko pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową zgodnie z normą przenoszącą normę EN 50436;
 28. 70 – wymiana prawa jazdy numer … wydanego przez … (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np. 70.0123456789.NL);
 29. 71 – wtórnik prawa jazdy numer … wydanego przez … (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np. 71.987654321.HR);
 30. 73 – wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów czterokołowych (B1);
 31. 78 – wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A);
 32. 79 (…) – ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach – kod stosuje się wyłącznie w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą:
  • 79.01 – wyłącznie dla pojazdów dwukołowych z wózkiem bocznym lub bez,
  • 79.02 – wyłącznie dla pojazdów trójkołowych lub czterokołowych kategorii AM,
  • 79.03 – wyłącznie dla pojazdów trójkołowych,
  • 79.04 – wyłącznie dla pojazdów trójkołowych z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg,
  • 79.05 – motocykl kategorii A1 o stosunku mocy do masy przekraczającym 0,1 kW/kg,
  • 79.06 – pojazd kategorii B+E, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza 3500 kg;
 33. 80 – wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A typu trójkołowego, w wieku poniżej 24 lat;
 34. 81 – wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A, typu motocykl dwukołowy, w wieku poniżej 21 lat;
 35. 95 – potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej;
 36. 96 – pojazdy kategorii B łączone z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu pojazdów przekracza 3500 kg, ale nie przekracza 4250 kg;
 37. 97 – nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C1 objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1); badania lekarskie dla kierowców.
 38. 101 – wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;
 39. 102 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
 40. 103 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
 41. 104 – wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi;
 42. 105 – wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;
 43. 106 – zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy;
 44. 107 – wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia;
 45. 110 – posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.