Przedłużenie prawa jazdy

Koniec ważności prawa jazdy – co zrobić?

Zbliża się data ważności Twojego prawa jazdy lub zdążyło się przedawnić, żeby je przedłużyć potrzebujesz:

 • W pierwszej kolejności badanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Nie ma rejonizacji, jednak musi je wykonać uprawniony lekarz orzecznik. Badanie nie podlega refundacji z NFZ, jest płatne. Otrzymasz orzeczenie na kolejne od 1 do 15 lat.
 • Jedno kolorowe zdjęcie. Wykonane maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Przedstawiające całą głowę w pozycji na wprost.
 • Kserokopia prawa jazdy (obydwie strony) oryginał do wglądu. Jeżeli z uwagi na datę ważności zatrzymała je policja, ma 7 dni na przesłanie do urzędu.
 • Wniosek o przedłużenie prawa jazdy, możesz go pobrać tutaj i wypełnić w domu lub dostaniesz w urzędzie.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w wysokości 100,50 zł. załatwisz to w urzędzie podczas składania dokumentów, lub możesz zlecić przelew.
 • Dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu.
 • Do wypełnienia w urzędzie:
  • oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk
  • oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami
 • Wszystkie składane dokumenty muszą być w oryginale.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie nowego prawa jazdy?

W Urzędzie Miasta, Dzielnicy, Starostwa Powiatu:

Względem miejsca zameldowania – tutaj sprawy załatwiane są najszybciej.

Względem miejsca zamieszkania – według urzędów podstawowym potwierdzeniem zamieszkania jest meldunek stały lub czasowy. Dodatkowo mogą uznać np. przedstawienie umowy najmu mieszkania, potwierdzenie umowy najmu mieszkania przez właściciela lokalu, potwierdzenia stosunku pracy, nauki itp..

Innym sposobem na uniknięcie problemów z potwierdzaniem miejsca zamieszkania, jest podanie w trakcie badań lekarskich o przedłużenie prawa jazdy adresu zameldowania a nie zamieszkania. Mimo tego udanie się do Urzędu względem miejsca zamieszkania i tam złożenie wniosku. Dokumenty zostaną przesłane między urzędami, a prawo jazdy odbierzemy tam gdzie przebywamy. Dla pewności zadzwoń do swojego urzędu i spytaj czy preferuje taki sposób załatwienia sprawy.

Wniosek z kompletem dokumentów może złożyć wnioskodawca, pełnomocnik lub można wysłać pocztą, także pocztą otrzymamy nowy dokument prawa jazdy. Wniosek wypełnia własnoręcznie posiadacz prawa jazdy, pełnomocnik może wyłącznie złożyć wniosek oraz odebrać nowy dokumentPrzykładowy wzór pełnomocnictwa. O szczegóły pytaj w swoim urzędzie.

Odbiór prawa jazdy będzie tam gdzie był złożony wniosek lub zostanie przesłane pocztą.
Tu sprawdzisz czy prawo jazdy jest gotowe Info-car.

Co grozi za jazdę bez ważnego prawa jazdy?

Żeby nie narazić się na konsekwencję kierowania bez ważnego prawa jazdy, wniosek o wydanie z kompletem dokumentów należy złożyć na około 2 tygodnie wcześniej. Urząd ma 9 dni roboczych na wydanie nowego prawa jazdy, lub do 1-2 miesięcy w sytuacji wymagającej postępowania wyjaśniającego.

 • Osoba mająca przeterminowane prawo jazdy z powodu braku aktualnych badań lekarskich traktowana jest jako kierująca bez uprawnień, wykroczenie z art. 94 § 1 KW i mandat 500 zł. lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu, a tam grzywna do 5000 zł.
 • W przypadku braku możliwości przekazania pojazdu osobie z ważnym prawem jazdy, pojazd może zostać odholowany.
 • Odpowiedzialność może również ponieść właściciel pojazdu za udostępnienie go osobie bez uprawnień z art. 95 §1 pkt 2 KW.
 • W sytuacji wypadku drogowego ubezpieczyciel z tytułu OC pokryje powstałe szkody, a następnie ściągnie regresem ze sprawcy (nie posiadającego ważnego prawa jazdy) wypłacone odszkodowanie. Również ubezpieczenie AC nie będzie nas chroniło.

Osoby wyjeżdżające poza kraje Unii Europejskiej, przy okazji wizyty w urzędzie mogą wyrobić międzynarodowe prawo jazdy koszt to 35,50 zł.

Powyższe treści są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów prawa.

Zapraszamy do zamieszczania w komentarzach własnych doświadczeń na temat procedury odnowienia prawa jazdy. Chętnie uwzględnimy Państwa spostrzeżenia.