Zgoda rodziców na badania lekarskie do prawa jazdy?

Czy nie mając 18 lat można zrobić badania na prawo jazdy bez rodzica?

Przepisy odnoszące się do badań lekarskich osób kierujących pojazdami, nie uwzględniają obowiązku obecności rodzica podczas badania małoletniego.

Wyjątkiem jest zapis art. 78 ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z którym, w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia i słuchacza, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 oświadczenie, w formie ankiety, dotyczące stanu zdrowia wypełnia rodzic w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. (zapis ten dotyczy uczniów którzy w programie kształcenia swojej szkoły mają zrobienie prawa jazdy).

Według przepisów takich jak np. art. 32 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

Zgodnie z przepisem art. 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

Powyższe przepisy nie precyzują czy zgoda przedstawiciela ustawowego ma być wyrażona osobiście, czy w formie pisemnego oświadczenia.

Praktyka prowadzenia badań na prawo jazdy małoletniego.

Małoletni który nie ukończył 16 lat, na badanie musi zgłosić się z opiekunem prawnym.

Natomiast osoba która ukończyła 16 lat. ale nie ukończyła 18-stu, może przyjść bez przedstawiciela ustawowego. Warunkiem jest posiadanie wyrażonej na piśmie zgody przeprowadzenia badań. Jeżeli lekarz nie ma wątpliwości, że osoba niepełnoletnia przyszła za aprobatą rodzica, może przeprowadzić badanie do prawa jazdy bez jego obecności.

W przypadku braku rodzica na badaniu, należy w domu wydrukować i wypełnić poniższe oświadczenie o stanie zdrowia małoletniego, które podpisuje opiekun prawny.

Osoba małoletnia na badanie musi zabrać dokument tożsamości z numerem pesel – dowód osobisty, paszport, karta pobytu, legitymacja szkolna. Sprawdź również jak wygląda przebieg badania lekarskiego na prawo jazdy.

Ponadto zabrać okulary lub soczewki, jeżeli są używane przez badanego. Osoby leczące się na cukrzycę lub padaczkę, muszą wcześniej udać się do lekarza diabetologaneurologa w celu uzyskania karty konsultacyjnej.

Pamiętaj również że:

Minimalny wiek do wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę a tym samym rozpoczęcie szkolenia dla kat. B prawa jazdy, wynosi 17 lat i 9 miesięcy.

Natomiast badania do prawa jazdy można zrobić wcześniej. Nie musisz martwić się przedawnieniem, gdyż otrzymane orzeczenie można dostarczyć do urzędu przez okres na jaki zostało wydane, czyli od roku do 15 lat.

Jeżeli nie masz skończonych 18 lat, na badanie lekarskie możesz przyjść bez rodzica, ale do urzędu po numer PKK trzeba iść z opiekunem prawnym, który w obecności urzędnika wyrazi zgodę na udział w kursie prawa jazdy – wzór zgody rodzica na udział w kursie prawa jazdy. Nie zapomnij zabrać zdjęcia. W urzędzie trzeba złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, możesz go wydrukować i wypełnić w domu lub dostaniesz w urzędzie.

Warto pamiętać, że robiąc badania tylko na kat B prawa jazdy, otrzymujesz orzeczenie w którym zaznaczona jest cała grupa kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T. Gdybyś w przyszłości postanowił/a zrobić kolejną kategorię prawa jazdy z podanej grupy, nie musisz ponownie robić badań lekarskich. Wystarczy pójść do urzędu i na podstawie wcześniej złożonego orzeczenia wyrobić PKK do nowej kategorii.