Cena badania lekarskiego kierowców – ile kosztuje badanie lekarskie?

Ręce kierowcy na kierownicy

Na badania lekarskie musi zgłosić się zarówno kandydat na kierowcę, jak i osoba, która chce przedłużyć termin ważności prawa jazdy. Takie badania są odpłatne. Ile kosztują? Czy stawka jest taka sama w całym kraju? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Koszt badania lekarskiego

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05 grudnia 2022 r.
w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, nie ma urzędowej opłaty za badania lekarskie kierowców. Obecnie ceny badań kierowców regulowane są prawami rynku.

Lekarz może samodzielnie ustalić cenę badania dla kierowców, zarówno przed kursem prawa jazdy, jak i przedłużających jego ważność.

Wbrew wielu informacjom w Internecie, opłata za badanie lekarskie kierowców może być wyższa niż 200 zł. W zależności od placówki oferującej badania na prawo jazdy, aktualnie ceny kształtują się przeważnie w granicach 200-450 zł.

Skąd wzięła się cena 200 zł?

Cena ta wynikała z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. 2014 poz. 949 z dnia 17.07.2014.

Ponieważ wydanie orzeczenia, zwłaszcza przy kat. C, D, wymaga często badań dodatkowych (okulista, laryngolog, neurolog), których nie pokrywała kwota 200 zł., cena urzędowa została zniesiona kolejnym rozporządzeniem w listopadzie 2018 roku. Obecnie zapis odnośnie ceny za badanie dla kierowców jest całkowicie usunięty. W związku z tym lekarze nie są ograniczeni ceną urzędową i mogą dowolnie ją kształtować.

Zgodnie z przepisami z 2014 roku było tak:
„§ 13. Opłata za:
1) badanie lekarskie – wynosi 200 zł;
2) ponowne badanie lekarskie przeprowadzane w trybie, o którym mowa w art. 79 ust. 4 ustawy – wynosi 200 zł;
3) wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy – wynosi 50 zł.”
Według obecnych przepisów jest tak:
„§ 13. Opłata za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy, wynosi 50 zł.”

Warto zwrócić uwagę, że pobierana opłata za badanie, nie jest zależna od ilości kategorii prawa jazdy w czasie jednego badania. Czyli robiąc np. badanie do prawa jazdy kat. A ,B, B+E, T zapłacimy tyle samo.

Dzieje się tak dlatego, że lekarz wypisując orzeczenie oznacza wynik dla całej grupy, a nie pojedynczej kategorii prawa jazdy:

  • AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T
  • C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Dlatego, jeżeli wykonamy badanie do prawa jazdy kat. B, a w przyszłości będziemy chcieli poszerzyć uprawnienia o kategorię A, nie musimy ponownie umawiać wizyty lekarskiej. Wystarczy pójść do urzędu i wyrobić numer PKK na podstawie orzeczenia które złożyliśmy wcześniej do kategorii B.

Cena badania kierowców a refundacja z NFZ

Być może zastanawiasz się, czy cenę badań lekarskich dla kierowców można obniżyć, korzystając np. z refundacji NFZ? W przypadku kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T nie jest to możliwe. Badania lekarskie kierowców nie są usługami medycznymi w zakresie ochrony zdrowia. Przeprowadzają je przeszkoleni lekarze orzecznicy, którzy posiadają uprawnienia do badania kierowców.

Badania kierowców nie są refundowane, co oznacza, że każdy kandydat na prawo jazdy musi w budżecie wygospodarować wspomniane 200-450 zł na badanie lekarskie.

Chcesz zapisać się na prawo jazdy? Zanim to zrobisz, sprawdź, jak przebiegają badania na prawo jazdy – wbrew powszechnym opiniom, lekarz orzecznik nie bada wyłącznie wzroku. Badania kierowców są bardziej kompleksowe, a ich celem jest sprawdzenie, czy kandydat jest zdolny do kierowania pojazdami.