Niepełnosprawność fizyczna a prowadzenie pojazdu

Osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak osoby pełnosprawne, w tym prawo do poruszania się. Jednak w niektórych przypadkach niepełnosprawność fizyczna może utrudniać lub uniemożliwiać bezpieczne prowadzenie pojazdu.

Rodzaje niepełnosprawności fizycznych utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie pojazdu

Niepełnosprawności fizyczne, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpieczne prowadzenie pojazdu, to przede wszystkim:

Niepełnosprawności ruchowe, które utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie czynności niezbędnych do prowadzenia pojazdu, takich jak:

 • Zaburzenia równowagi, które utrudniają kierowcy utrzymanie kontroli nad pojazdem, zwłaszcza podczas pokonywania zakrętów lub hamowania.
 • Zaburzenia koordynacji ruchowej, które utrudniają kierowcy wykonywanie precyzyjnych ruchów, takich jak obsługa pedałów czy manewrowanie kierownicą.
 • Zaburzenia siły mięśniowej, które utrudniają kierowcy wykonywanie wymagających wysiłku fizycznego czynności, takich jak wsiadanie lub wysiadanie z pojazdu, czy otwieranie drzwi.
 • Zaburzenia czucia, które utrudniają kierowcy odczuwanie bodźców z otoczenia, takich jak ruchy innych pojazdów, czy stan nawierzchni drogi.

Przykładowo, w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn górnych, lekarz może zlecić wykonanie badania sprawności dłoni i palców, które umożliwia ocenę zdolności do obsługi elementów sterowania pojazdu. W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych, lekarz może zlecić wykonanie badania sprawności kończyn dolnych, które umożliwia ocenę zdolności do obsługi pedałów gazu, hamulca i sprzęgła.

Niepełnosprawności wzrokowe, które utrudniają lub uniemożliwiają bezpieczne widzenie w czasie jazdy, takie jak:

 • Zaburzenia widzenia zmierzchowego : Zaburzenia widzenia zmierzchowego, zwane również skostnieniem plamki żółtej, występują, gdy plamka żółta, mała część siatkówki, która odpowiada za widzenie centralne, ulega uszkodzeniu. Plamka żółta jest szczególnie ważna w widzeniu zmierzchowym, dlatego osoby z zaburzeniami widzenia zmierzchowego mogą mieć trudności z widzeniem podczas jazdy w nocy lub przy słabym świetle.
 • Zaburzenia widzenia barwnego : Zaburzenia widzenia barwnego, zwane również daltonizmem, występują, gdy osoba nie może rozróżniać pewnych kolorów. Najczęstszą formą daltonizmu jest protanopia, która powoduje trudności w rozróżnianiu czerwieni i zieleni. Osoby z zaburzeniami widzenia barwnego mogą mieć trudności z widzeniem znaków drogowych lub innych obiektów na drodze.
 • Ślepota binokularna : Ślepota binokularna występuje, gdy oczy nie są w stanie współpracować ze sobą. Jest to spowodowane uszkodzeniem jednego lub obu oczu lub zaburzeniami neurologicznymi. Osoby z ślepotą binokularną mogą mieć trudności z widzeniem głębi lub zorientowaniem się w przestrzeni.
 • Zespół suchego oka : Zespół suchego oka występuje, gdy oczy nie produkują wystarczającej ilości łez lub łzy nie są wystarczająco wilgotne. Może to prowadzić do uczucia suchości, pieczenia lub swędzenia oczu. Osoby z zespołem suchego oka mogą mieć trudności z widzeniem podczas jazdy, zwłaszcza w wietrznych lub suchych warunkach.
 • Zaburzenia widzenia spowodowane lekami : Niektóre leki mogą powodować zaburzenia widzenia, takie jak niewyraźne widzenie, zamglone widzenie lub podwójne widzenie. Jeśli zażywasz leki, które mogą powodować zaburzenia widzenia, ważne jest, aby przed prowadzeniem samochodu skonsultować się z lekarzem.
 • Zaburzenia widzenia peryferyjnego. Osoby z zaburzeniami widzenia peryferyjnego mają ograniczone pole widzenia. Oznacza to, że nie mogą widzieć obiektów znajdujących się po bokach ich głowy. Może to utrudniać bezpieczne manewrowanie i unikanie przeszkód.
 • Zaburzenia widzenia obuocznego. Osoby z zaburzeniami widzenia obuocznego mają problemy z koordynacją widzenia z obu oczu. Może to utrudniać ocenę odległości i głębi, co jest ważne dla bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

W przypadku osób z niepełnosprawnością wzroku, lekarz może zlecić wykonanie badania widzenia z użyciem specjalnych przyrządów, takich jak okulary czy soczewki kontaktowe.

Niepełnosprawności słuchowe, które utrudniają lub uniemożliwiają słyszenie sygnałów dźwiękowych, takie jak:

 • głuchota
 • niedosłuch

W przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu, lekarz może zlecić wykonanie badania słuchu z użyciem aparatu słuchowego.

Niepełnosprawności psychiczne, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpieczne podejmowanie decyzji w czasie jazdy a tym samym prowadzenie pojazdów:

 • Psychozy, takie jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia schizoafektywne, czy zaburzenia urojeniowe. Psychozy mogą powodować zaburzenia świadomości, halucynacje, omamy, czy urojenia, które mogą uniemożliwić bezpieczne kierowanie pojazdem.
 • Zaburzenia nastroju, takie jak depresja, mania, czy hipomania. Zaburzenia nastroju mogą powodować zaburzenia koncentracji, uwagi, czy podejmowania decyzji, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.
 • Zaburzenia lękowe, takie jak zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia lękowe napadowe, czy agorafobia. Zaburzenia lękowe mogą powodować nadmierne pobudzenie, lęk, czy panikę, które mogą utrudnić bezpieczne prowadzenie pojazdu.
 • Zaburzenia osobowości, mogą powodować zaburzenia w zakresie umiejętności społecznych, czy kontrolowania emocji, co może prowadzić do niebezpiecznych zachowań na drodze.
 • Zaburzenia poznawcze, takie jak demencja, czy upośledzenie umysłowe. Zaburzenia poznawcze mogą powodować zaburzenia pamięci, uwagi, czy myślenia, które mogą uniemożliwić bezpieczne kierowanie pojazdem.

Oprócz wymienionych powyżej, do niepełnosprawności psychicznych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu, należą również:

 • Zaburzenia snu, takie jak bezsenność, czy nadmierna senność w ciągu dnia.
 • Zaburzenia uzależnienia, takie jak uzależnienie od alkoholu, narkotyków, czy leków.
 • Zaburzenia psychiczne związane z urazami mózgu, takie jak zespół stresu pourazowego, czy otępienie.

Ocena zdolności do prowadzenia pojazdu

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, psychiczną lekarz ocenia, czy osoba ta jest w stanie bezpiecznie i sprawnie wykonywać czynności niezbędne do prowadzenia pojazdu. W tym celu, w zależności od potrzeb może zlecić wykonanie dodatkowych badań u lekarza specjalisty.

Dostosowanie pojazdu do potrzeb osób niepełnosprawnych

W niektórych przypadkach, osoby niepełnosprawne mogą prowadzić pojazd, jeśli zostanie on dostosowany do ich potrzeb. Dostosowanie pojazdu może polegać na następujących zmianach:

 • Zmiana układu kierowniczego

Zmiana układu kierowniczego może być konieczna w przypadku osób z ograniczoną ruchomością kończyn górnych. W takim przypadku kierownica może zostać obniżona, przesunięta lub wyposażona w specjalny mechanizm sterowania.

 • Zmiana układu pedałów

Zmiana układu pedałów może być konieczna w przypadku osób z ograniczoną ruchomością kończyn dolnych. W takim przypadku pedały mogą zostać przesunięte lub wyposażone w specjalne mechanizmy sterowania.

 • Zmiana układu siedzeń

Zmiana układu siedzeń może być konieczna w przypadku osób z ograniczoną ruchomością kręgosłupa lub kończyn. W takim przypadku siedzenie może zostać wyregulowane pod względem wysokości, nachylenia i odległości od pedałów.

 • Dodanie urządzeń wspomagających

Do pojazdu mogą zostać dodane również urządzenia wspomagające, takie jak na przykład:

 • Podnośnik hydrauliczny do wsiadania i wysiadania z pojazdu.
 • Automatyczna skrzynia biegów.
 • System wspomagania hamowania.
 • System wspomagania przyspieszania.
 • System wspomagania jazdy.

Podsumowanie

Osoby niepełnosprawne mają prawo do poruszania się, w tym do prowadzenia pojazdu. Jednak w niektórych przypadkach niepełnosprawność fizyczna może uniemożliwiać bezpieczne prowadzenie pojazdu. Osoby niepełnosprawne, które chcą uzyskać prawo jazdy, muszą przejść specjalistyczne badanie lekarskie, które ocenia ich zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. W niektórych przypadkach, osoby niepełnosprawne mogą prowadzić pojazd, jeśli zostanie on dostosowany do ich potrzeb.


Powyższy artykuł jest ogólną informacją na temat niepełnosprawności a prowadzeniem pojazdów, nie jest poradą medyczną. Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji na temat tego, czy są w stanie bezpiecznie prowadzić pojazd, powinny skonsultować się z lekarzem.