Przebieg badania na prawo jazdy

Skontaktuj się z biurem telefonicznie lub mailowo ustalając termin badania na prawo jazdy, lub po prostu zarejestruj się online.

 • Na całą wizytę zarezerwuj 30 minut, licząc od początku rezerwacji. W 99% badanie wykonujemy w tym czasie. (PRZYKŁAD: wizyta jest na godz. 13.30-13.40, powinna zakończyć się maksymalnie do godz. 14.00)
 • Najczęściej kilka godzin przed wizytą wyślemy Ci SMS-a z informacją jak do nas trafić. Mimo wszystko zalecamy spojrzeć na zdjęcia w zakładkę LOKALIZACJA, budynek nie jest oznaczony.
 • Wypadło Ci coś niespodziewanego? Zmień termin lub anuluj swoją wizytę, daj nam znać a przepiszemy Cię na inny termin badania.

Badania na prawo jazdy - badanie wzroku

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy być wyspanym i nie wolno znajdować się pod wpływem środków odurzających, nie musisz być na czczo.

Co ze sobą zabrać?

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu).
 • 250 złotych w gotówce (nieopodal znajduje się bankomat, lekarz nie ma terminala płatniczego)
 • Okulary lub soczewki. W przypadku wady wzroku badanie odbędzie się w szkłach korekcyjnych.
 • Aparat słuchowy w przypadku osób z wadami słuchu.
 • Stare prawo jazdy, przy przedłużaniu terminu ważności. W przypadku braku tego dokumentu, ustal rok w którym było wydane po raz pierwszy
 • O ile jest w posiadaniu, warto zabrać dokumentację medyczną np.:
  • wyniki badań laboratoryjnych krwi, EKG, EEG, RTG itp.
  • osoby przewlekle chorujące, wydane przez lekarza prowadzącego aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
  • inną ważną dokumentację medyczną (jeśli badany przebywał w szpitalu, doznał poważnego urazu) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku osób leczących się na cukrzycę lub padaczkę konieczne będzie przedłożenie:

 • karty konsultacji diabetologicznej (dla osób z cukrzycą – wzór do pobrania), wystawionej przez prowadzącego lekarza diabetologa
 • karty konsultacji neurologicznej (dla osób z epilepsją – wzór do pobrania), wystawionej przez prowadzącego lekarza neurologa

stetoskop badania na prawo jazdy

Przebieg badania na prawo jazdy

W pierwszej kolejności trzeba będzie wypełnić:

W przypadku podania w dokumentach adresu zamieszkania, zamiast zameldowania, urzędy mogą wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających zamieszkanie pod wskazanym adresem.

W czasie badania lekarz orzecznik dokonuje oceny stanu zdrowia:

 • narządu wzroku;
 • narządu słuchu i równowagi;
 • układu ruchu;
 • układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;
 • układu nerwowego, w tym padaczki;
 • obturacyjnego bezdechu podczas snu;
 • czynności nerek;
 • cukrzycy;
 • stanu psychicznego;
 • objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu (środków działających podobnie do alkoholu) lub jego (ich) nadużywanie;
 • stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;
 • innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

Przeprowadza wywiad z badanym, na tej podstawie wypełniając dokumenty.

Nie są przeprowadzane żadne próby wysiłkowe ani badania z naruszeniem ciągłości tkanek.

W przypadku stwierdzenia poważnej wady wzroku lub innej choroby o potencjalnie ciężkim przebiegu, lekarz może skierować badanego na wizytę specjalistyczną – w takim przypadku badanie zostanie dokończone dopiero, kiedy badany dostarczy dodatkową dokumentację medyczną. Opłata za badanie pobrana będzie podczas ostatniej wizyty.

Po zakończeniu badania lekarz wydaje orzeczenie (z tym orzeczeniem zgłaszasz się do Wydziału Komunikacji) podając w nim ewentualne kody ograniczeń, które oznaczają np. możliwość prowadzenia pojazdów w okularach lub soczewkach kod 01.06 (z kodami możesz zapoznać się tutaj)

lekarz wypisujący orzeczenie po badaniu na prawo jazdy

Po badaniu kierowcy

Wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę PKK

Zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji:

 • z uzyskanym orzeczeniem lekarskim
 • jednym zdjęciem (wymogi tutaj).
 • wnioskiem o wydanie prawa jazdy (wzór tutaj), pobierz i wypełnij w domu, albo weź w urzędzie.
 • dokumentem tożsamości.

Urzędnik wyda Ci bezpłatnie Numer PKK:

 • w większości przypadków od ręki
 • do 2 dni jeżeli urząd musi sprawdzić Twoje dane
 • od 1 do 2 miesięcy jeżeli Twoja sytuacja wymaga postępowania wyjaśniającego

Przedłużenie terminowego prawa jazdy

Procedura w urzędzie jak wyżej, dodatkowo przedkładasz stare prawo jazdy, a nowe otrzymasz:

 • do 9 dni roboczych w sprawach nie wymagających zbierania dowodów, informacji, lub wyjaśnień
 • do 1-2 miesięcy w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego

W urzędzie przygotuj się na opłatę 100,50zł. za wydanie nowego prawa jazdy.

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo jazdy może być wydane maksymalnie na 15 lat.
 • Osoby niepełnoletnie starające się o prawo jazdy kat. B:
  • mogą wykonać badania na prawo jazdy przed ukończeniem 17 lat i 9 miesięcy, podczas badania rodzic lub opiekun prawny nie jest wymagany.
  • po numer PKK do Wydziału Komunikacji muszą pójść z opiekunem prawnym, który wyrazi zgodę na udział w kursie prawa jazdy.
  • nie mogą rozpocząć kursu prawa jazdy kat. B, przed ukończeniem 17 lat i 9 miesięcy, to samo dotyczy wyrobienia numeru PKK.
 • Jeżeli wyjeżdżasz poza UE, przy okazji wizyty w urzędzie warto uzyskać międzynarodowe prawo jazdy (koszt 35,50zł.), Jak je uzyskać i komu może być potrzebne, informacje tutaj
 • Nasi lekarze nie mogą wykonywać pierwszych badań po zatrzymaniu prawa jazdy w związku z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu – takie badania wykonuje jedynie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP Warszawa. Jeżeli będą to kolejne badania, zapraszamy do nas.