Profil Kandydata na Kierowcę

Czym jest PKK i kto go potrzebuje?

Od dnia 19.01.2013 r. przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy, niezależnie od wybranej kategorii, każdy kandydat na kierowcę musi wyrobić tzw. nr PKK – Profil Kandydata na Kierowcę.

Numer PKK wyrabia się w Wydziale Komunikacji

Jeżeli zgłosisz się do Urzędu względem miejsca zameldowania, urząd ma dwa dni na wystawienie PKK, jednak najczęściej wydaje go od ręki. Możesz też załatwić sprawę w urzędzie względem miejsca zamieszkania, w takiej sytuacji urzędy często żądają potwierdzenia zamieszkiwania pod wskazanym adresem, a cała procedura może trwać dłużej. Urzędnik sprawdzi czy dana osoba może przystąpić do kursu, czy np.  nie został wydany zakaz kierowania pojazdem. Wydanie numeru PKK jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty możesz też wysłać do urzędu pocztą, a odpowiedź też otrzymasz pocztą, oczywiście czas otrzymania PKK się wydłuży.

Niezbędne dokumenty do wyrobienia nr PKK

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania danym rodzajem pojazdu, możesz zrobić u naszego lekarza, terminy wizyt tutaj.
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, lub karta pobytu)
 • kolorowe zdjęcie o wymiarach 35×45 mm. dokładne wymagania tutaj 
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy, pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie.
 • osoby które nie ukończyły 18 lat muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych podpisaną w obecności urzędnika druk
 • wiza, karta stałego pobytu w przypadku Obcokrajowców (pobyt w Polsce minimum 185 dni w danym roku kalendarzowym)
 • ksero dotychczasowego prawa jazdy — jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię
 • w przypadku kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

Numer PKK trzeba przekazać do szkoły jazdy

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, numer PKK trzeba przedstawić w szkole jazdy. Szkoła musi pobrać elektronicznie PKK i zgłosić rozpoczęcie kursu do starostwa. Procedura jak uzyskać prawo jazdy.

Zapisanie się na egzamin państwowy w WORD

Na podstawie numeru PKK zapiszesz się na egzamin państwowy w WORD. Zapisu możesz dokonać także przez internet link tutaj.

PKK Warszawa

Wydziały komunikacji w Warszawie, gdzie możesz wyrobić numer PKK:

 • BIAŁOŁĘKA
  Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka
  ul. Modlińska 197, Warszawa
  tel. centrala: 022 676 66 03 wew. 156
 • BEMOWO
  Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. W-wa
  ul. Powstańców Śląskich 70, Warszawa
  tel. 022 53 37 605
 • BIELANY
  Wydział Komunikacji
  ul. Podczaszyńskiego 12, Warszawa

  Naczelnik Wydziału:  tel. 022 834 21 30

 • MOKOTÓW
  Wydział Komunikacji
  ul. Wiktorska 91A, Warszawa

  sekretariat tel. 022 848 36 96, 022 844 32 63

 • OCHOTA
  Urząd Dzielnicy Ochota
  ul. Grójecka 17a, Warszawa
  centrala tel.. 822 20 21
 • PRAGA POŁUDNIE
  Wydział Komunikacji
  ul. Grochowska 274 Warszawa

  Stanowisko Informacyjne
  tel. 022 813 77 12 wew. 160

 • PRAGA PÓŁNOC
  Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
  ul. Kłopotowskiego 15, Warszawa
  tel. 022 619-00-41
 • REMBERTÓW
  Urząd Dzielnicy Warszawa-Rembertów
  Al. Gen. A. Chruściela 28 Warszawa
  tel. 022 51 51 502, 022 51 51 503
 • ŚRÓDMIEŚCIE
  Wydział Komunikacji
  ul. Mariańska 5, Warszawa

  Naczelnik:
  tel. 022 654 50 59

 • TARGÓWEK
  Urząd Dzielnicy
  ul. Kondratowicza 20, Warszawa
  tel. 022 675 20 66

 • URSUS
  Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
  Plac Czerwca 1976r. nr 1, Warszawa
  centrala tel. 022 667-26-50
 • URSYNÓW
  Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

  prawa jazdy,
  tel. 22 443 73 22, 22 443 73 71

 • WAWER
  Urząd Dzielnicy Wawer
  ul. Żegańska 1, Warszawa
  tel. 022 51 64 186; 51 64 180
 • WESOŁA
  Referat Komunikacji
  ul. 1 Praskiego Pułku 33
  tel. 022 773-60-06
 • WILANÓW
  Urząd Dzielnicy
  ul. St. Kostki Potockiego 11 Warszawa
  centrala tel. 022 642-60-01

 • WŁOCHY
  Urząd m.st. Warszawa Dzielnica Włochy
  Al. Krakowska 257, Warszawa
  tel. 022 57 58 750
  Referat Komunikacji
  tel. 022 575 87 32, 022 575 87 60, 022 575 87 61

 • WOLA
  Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  Al. Solidarności 90, Warszawa
  tel. 022 838 80 31

 • ŻOLIBORZ
  Wydział Komunikacji
  ul.Słowackiego 6/8, Warszawa
  tel. 022 839 95 21