Badania Kierowców

Lekarz orzecznik oferuje badania lekarskie na prawo jazdy dla kandydatów na kierowców, oraz kierowców starających się o przedłużenie prawa jazdy.

Badania te dopuszczają osobę do kierowania pojazdem, dlatego muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Natomiast sprawne prowadzenie badania przez lekarza pozwala je realizować z reguły podczas jednej wizyty (max. 20-30 minut łącznie z oczekiwaniem).

Wykonujemy wyłącznie badania na prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, (tzw. amatorskie) dla:

  • kierowców przedłużających ważność terminowego prawa jazdy
  • kandydatów na kierowców, przed kursem prawa jazdy do nr PKK Profilu Kandydata na Kierowcę

Nie wykonujemy badań:

  • kat. C1, C, C+E, D1, D, D+E (tzw. kierowców zawodowych)
  • psychotechnicznych (psychologicznych)
  • instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, kierowców taxi, pojazdów uprzywilejowanych, oraz badań do pracy na stanowisko kierowcy
  • pierwszych badań po zatrzymaniu prawa jazdy w związku z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu, lub osób skierowanych na badania przez policję po wypadku drogowym

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia ceny za badania kierowców (Rozp. Min. Zdrowia) są jednakowe na terenie całego kraju i wynoszą 200 zł..

Polecamy zapoznanie się z zakładką PRZEBIEG BADANIA NA PRAWO JAZDY w celu uzyskania szczegółowych informacji.

W ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, badania prowadzą lekarze orzecznicy wpisani na listę Wojewody Mazowieckiego lekarzy uprawnionych do badań lekarskich kierowców.

Lekarz wykonujący badania kierowców w Warszawie

Lekarz orzecznik wykonujący badania kierowców.

Lekarz orzecznik wykonuje również badania lekarskie uczniów i studentów niezbędne do złożenia na uczelni.

Prawo autorskie

Wszystkie treści są wyłączną własnością właściciela witryny www.badania-kierowcow.warszawa.pl. Zamieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i jakiekolwiek inne wykorzystanie jako naruszenie praw autorskich będzie ścigane na mocy stosownych przepisów.