Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania

Przykładowe dokumenty potwierdzające faktyczne zamieszkiwanie:

  • umowa najmu lub użyczenia danego lokalu
  • oświadczenie właściciela mieszkania
  • jeżeli jesteś płatnikiem podatków w danym mieście – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym, potwierdzenie nadania na poczcie lub potwierdzenie UPO jeżeli PIT był złożony przez internet
  • rachunki lub umowa za media w lokalu (telefon, internet, prąd, gaz, TV kablową) wystawione na Twoje dane
  • akt własności lokalu
  • wypis z Ksiąg Wieczystych – wystarczy podać numer księgi, urzędnik będzie mógł sprawdzić w wyszukiwarce Elektronicznych Księgach Wieczystych.