Cena badania lekarskiego kierowców – ile kosztuje badanie lekarskie?

Ręce kierowcy na kierownicy

Na badania lekarskie musi zgłosić się zarówno kandydat na kierowcę, jak i osoba, która chce przedłużyć termin ważności prawa jazdy. Takie badania są odpłatne. Ile kosztują? Czy stawka jest taka sama w całym kraju? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Koszt badania lekarskiego

Jeżeli chcesz uzyskać prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T lub odnawiasz uprawnienia do kierowania, cena badania lekarskiego wynosi 200 zł.

Cenę badania lekarskiego nie ustalają lekarze orzecznicy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań kierowców. Aktualny cennik za badania został ustalony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Cena badania kierowców – czy mogę liczyć na rabat?

Być może zastanawiasz się, czy ceny badań lekarskich dla kierowców są takie same w całym kraju. Ponieważ cena została ustalona rozporządzeniem właściwego ministra, obowiązuje wszystkich lekarzy orzeczników badających kandydatów na kierowców. Nie możesz zatem liczyć na żadne promocje czy rabaty. Niezależnie od tego, z oferty którego lekarza orzecznika skorzystasz, zapłacisz zawsze taką samą kwotę za badania – 200 zł.

Chcesz zapisać się na prawo jazdy? Zanim to zrobisz, sprawdź, jak przebiegają badania na prawo jazdy – wbrew powszechnym opiniom, lekarz orzecznik nie bada wyłącznie wzroku. Badania kierowców są bardziej kompleksowe, a ich celem jest sprawdzenie, czy kandydat jest zdolny do kierowania pojazdami.

Badania lekarskie kierowców a refundacja z  NFZ

Czy cenę badań lekarskich dla kierowców można obniżyć, korzystając np. z refundacji NFZ? W przypadku kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T nie jest to możliwe. Badania lekarskie kierowców nie są usługami medycznymi w zakresie ochrony zdrowia. Przeprowadzają je przeszkoleni lekarze, którzy posiadają uprawnienia do badania kierowców.

Badania kierowców nie są refundowane, co oznacza, że każdy kandydat na prawo jazdy musi w budżecie wygospodarować wspomniane 200 zł na badanie lekarskie.

Czy będą zmiany ceny badania na prawo jazdy?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców.

Nowelizacja przewiduje zmianę wysokości opłat za badania lekarskie kierowców. Według nowego rozporządzenia cena za to badanie ma nie przekraczać 200 zł. Czyli lekarze będą mogli ustalać indywidualnie stawkę z ograniczeniem jej górnej granicy.

Zmiany mają wejść w życie najpóźniej do 31.08.2019. Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Badania kierowców – ile są ważne?

prawo jazdy

Kandydaci na kierowców muszą przejść badania lekarskie. Jaka jest ich ważność? Czy kierowcy mogą  liczyć na bezterminowe orzeczenie lekarskie? Jak stan zdrowia wpływa na ważność badań kierowców?

Od czego zależy ważność badań lekarskich?

Ważność badań lekarskich kierowców jest uzależniona od kilku czynników. Mowa m.in. o:

  • kategorii prawa jazdy – inaczej traktowani są zawodowi kierowcy, a inaczej osoby posiadające prawo jazdy kategorii A czy B,
  • stanu zdrowia kierowcy – przykładowo wobec osoby leczonej farmakologicznie z powodu cukrzycy, która stara się o prawo jazdy kategorii  AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, ale okres między badaniami nie może przekroczyć 5 lat,
  • wieku – seniorzy, u których rozpoznano np. jedną z chorób oczu i w związku z tym korzystają z okularów, muszą spodziewać się, że będą przechodzić badania lekarskie częściej niż raz na 15 lat.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o częstotliwości przeprowadzania badaniach lekarskich u osób, u których rozpoznano cukrzycę lub padaczkę, zapoznaj się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Jesteś kandydatem na prawo jazdy? Sprawdź, ile kosztują badania lekarskie. Z naszego poradnika dowiesz się również, jak przebiegają badania lekarskie i jak się właściwie do nich przygotować.

Ile są ważne badania lekarskie?

W przypadku kierowców posiadających prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T prawo jazdy jest wydane maksymalnie na 15 lat. Okres ten może być jednak krótszy:

  • gdy wynika to z orzeczenia wydanego przez lekarza,
  • w przypadku młodych kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B – w stosunku do nich przewidziany jest okres próbny który trwa 2 lata, przy czym aktualnie stosowanie tego przepisu jest zawieszone.

Aktualne przepisy zawarte w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami nie przewidują wydania prawa jazdy bezterminowego.

Ile jest czasu na dostarczenie orzeczenia do wydziału Komunikacji?

Od 2013 roku czyli wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, wystawione przez lekarza orzeczenie jest ważne przez okres na jaki zostało wydane. Dlatego nie musimy od razu po badaniu zgłaszać się do Urzędu w celu wyrobienia dokumentów. Jeżeli zrobimy to np. za rok orzeczenie będzie nadal ważne.

Prawo jazdy bez adresu zamieszkania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury od dnia 04.03.2019 wydawane prawo jazdy nie posiada wpisu z adresem zamieszkania. Obowiązuje nowy wzór prawa jazdy, jednak nie musimy wymieniać dokumentu.

Według nowych przepisów osoby które zmienią swoje miejsce zamieszkania nie mają obowiązku wymiany prawa jazdy, a tym samym ponoszenia dodatkowych kosztów nowego dokumentu 100,50 zł.

Zgodnie § 2 nowego rozporządzenia, prawa jazdy wydane przed dniem 04.03.2019 (czyli prawa jazdy posiadające wpis z adresem zamieszkania) zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu.

Policja podczas kontroli dokumentów ma małe możliwości sprawdzenia zgodności wpisu w prawie jazdy z obecnym miejscem zamieszkania, głównie opiera się na oświadczeniu osoby kontrolowanej.

Wzór prawa jazdy bez adresu zamieszkania.