Jakie zdjęcia wymagane są do prawa jazdy?

Badania kierowców - droga

Do prawa jazdy wymagane jest jedno zdjęcie w formacie 35×45 mm. Zdjęcie powinno spełniać następujące wymagania:

 • być kolorowe,
 • aktualne, czyli wykonane nie wcześniej niż pół roku przed złożeniem wniosku o wydanie prawa jazdy,
 • ostre, bez widocznych pikseli,
 • posiadać naturalny kontrast,
 • wykonane na jednolitym jasnym tle,
 • przedstawiać:
  • całą głowę,
  • wizerunek nie dalej niż do górnej części barków,
  • naturalny kolor skóry,
  • wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice.

Zdjęcie powinno być wykonane w pozycji frontalnej, z twarzą zwróconą wprost do obiektywu. Osoba fotografowana powinna mieć zamknięte usta i naturalny wyraz twarzy. Oczy powinny być otwarte i wyraźne, a źrenice widoczne. Włosy nie powinny zasłaniać twarzy. Niedopuszczalne jest noszenie okularów z ciemnymi szkłami lub nakryć głowy.

Zdjęcie do prawa jazdy można wykonać w dowolnym zakładzie fotograficznym. Niektóre urzędy mają własne punkty fotograficzne, w których można wykonać zdjęcie do prawa jazdy.

Jeśli zdjęcie do prawa jazdy nie spełnia wymagań, zostanie ono odrzucone przez urząd. W takim przypadku należy wykonać nowe zdjęcie, które spełniać będzie wszystkie wymagania.

Oto kilka wskazówek, jak przygotować się do zrobienia zdjęcia do prawa jazdy:

 • wybierz odpowiedni strój, który nie będzie zasłaniał twarzy.
 • umyj włosy i upewnij się, że są ułożone w taki sposób, aby nie zasłaniały twarzy.
 • usuń makijaż z twarzy, jeśli jest on zbyt wyrazisty.
 • nie zakładaj okularów z ciemnymi szkłami ani nakrycia głowy.
 • przed zrobieniem zdjęcia wypij szklankę wody, aby uniknąć suchych ust.

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, zwiększysz szanse na to, że Twoje zdjęcie do prawa jazdy zostanie zaakceptowane przez urząd.

Do przedłużenia ważności prawa jazdy lub uzyskania numeru PKK oprócz zdjęcia potrzebujesz jeszcze orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia pojazdów. Na badania możesz zapisać się tutaj:

Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-prawa-jazdy